Cestovní pojištění

Hlavní složkou a funkcí, kterou cestovní pojištění plní, je placení výdajů spojených s léčbou a hospitalizací. Tento základ má v sobě každá jeho varianta kromě pojištění tuzemského cestování, kde jsou léčebné výlohy placeny z veřejného zdravotního pojištění. Obdobnou možnost máme i u cest do zemí Evropské unie nebo do některých států, se kterými máme bilaterální smlouvy. V těchto státech dostaneme ošetření i na základě našeho Evropského průkazu zdravotního poj., ale na tuto možnost raději nespoléhejme, protože se na ní pojí celá řada nevýhod:

  • Žádné asistenční služby, které jinak každé cestovní pojištění obsahuje. O jejich výhodách si povíme dále v článku.
  • Spoluúčast pacienta se hradí podle zákonů platných v té které zemi, takže se vám může zdravotní péče prodražit.
  • Zákroky budete muset pravděpodobně nejprve zaplatit ze své kapsy, protože až v České republice u své ZP můžete nárokovat vrácení příslušné finanční částky minus spoluúčast.

Proto, ať cestujete kamkoliv, komerční cestovní pojištění rozhodně neopomeňte sjednat.

TIP: Zkuste si sjednat cestovní pojištění online, ušetříte tak čas i peníze.

Posted in Pojištění by admin at Květen 20th, 2011.

Comments are closed.